Wednesday, March 25, 2009

125: Ռեկուրսիա․․․

Երազելուց առաջ ես երզում էի․․․․
Երազների մասին
Ու անվերջ պտտվում էր նույնությունն այդ՝
Անպտուղ հերթի․

Եվ թվում է, թե դու,
Որ քո ժպիտով մի
Կարող ես կանգնեցնել պտույտներն
Արեգակնային համակարգի,
Կկանգնեցնես․ մի օր նաև պտույտներն իմ,
Եվ դեգերումներն իմ՝
Անպտող հերթի․․․․․

125․․․

No comments: