Wednesday, September 23, 2020

Sunday, September 13, 2020

Gregory Djanikian reads from his work (via Zoom) October 4, 2020Gregory Djanikian, poet and professor, will be reading from his new book, Sojourners of the In-Between, sponsored by the Katonah Poetry Series, on Sunday, October, 4th, 4:00 PM. with a special introduction by former U. S. Poet Laureate, Billy Collins

Here is the link: http://katonahpoetry.com

Of Djanikian's most recent book, Sojourners of the In-Between, Lawrence Raab writes: "One of the most striking features of Djanikian's lithe and vigorous poems is their refusal to be glum. They don't ignore grief, they just keep surprising themselves into wonder, then praise - how grateful we might feel for 'this everything / of being alive together.' Funny, sad, lyrical, meditative - sometimes all at once - these poems happily reveal the many different kinds of truths the world offers."

Born in Alexandria, Egypt, of Armenian parentage, Djanikian came to the US at the age of eight after his family's livelihood was lost in the tumult of political change. A graduate of the Syracuse University writing program, Djanikian was the Director of Creative Writing at the University of Pennsylvania for many years. In honor of his dedication to his students, the Gregory Djanikian Scholars Program has been established in his name. Djianikian lives outside of Philadelphia with his wife, artist Alysa Bennett.

In his recent interview with KPS's Ann van Buren, Djanikian expresses the hope that people "find the sense of joy about life that the poems present." Djanikian is the author of seven collections of poetry and is the recipient of many awards and prizes. His poems have appeared in The American Poetry Review, The American Scholar, Boulevard, The Georgia Review, The Iowa Review, Poetry, Poetry Northwest, Shenandoah, TriQuarterly, and numerous other periodicals and anthologies.

Zoom will open at 3:45 p.m. for the reading, which begins at 4:00 p.m. on Sunday, October 4th, 2020. An audience Q&A follows. The Zoom link is posted here: https://tinyurl.com/djanikian.

Suggested donation is $5 for adults, students free. We appreciate your donations of any amount; they enable us to pay our poets as they deserve.

You can donate via PayPal: http://katonahpoetry.com/donations/ See Less

Thursday, September 10, 2020

ԼՕԼԱ ԳՈՒՆՏԱՔՃԵԱՆ։ Նիւ Եորքի փապուղիները

Click here for the audio clip

Բոլո՛րս, ամե՛ն կենդանի էութիւն, միմիայն ոգիներ, ոչինչի ստուերներ չե՞նք:
Ոդիսեւս
(Սոփոկլես, «Այաքս»)

Երկար են Նիւ Եորքի փապուղիները,
Երկար են ու աղմկոտ,
Երբ ամեն առտու, երբեմն ամեն իրիկուն,
Կը քալեմ իր ստորերկրեայ շաւիղներէն։
Աղմկոտ են Նիւ Եորքի փապուղիները,
Աղմկոտ են ու գարշահոտ,
Բայց ամեն առտու, երբեմն ամեն իրիկուն,
Կը քալեմ ոլորուած ուղիներէն։
Ո՞ւր են գաղտնի անցքերը,
Սենեակներն ու խուցերը։
Ո՞ւր են հսկայական միջանցքները,
Անհաւանական անկիւններն ու թակարդները։
Միմիայն երեւակայութեանս մէ՞ջ։
Հոս կը տեսնեմ տասնեակ մը
անտունիներ՝
Ձմեռը աւելի։
Հոն կը բարեւեմ կայարանին աշխատաւորները,
Գնացքները ու գետինը աւլողները,
Մէզի հոտերը ու փսխունքները սրբողները
Ձմե՛ռը շա՜տ աւելի.
Հոս կը մտածեմ թէ օր մը
պիտի հանդիպի՞մ Օրփէոսին եւ Էվրիդիկէին
Ու կը փնտրեմ զիրենք
Ամեն եկող-գացողներուն մէջ,
Ամեն առտու, երբեմն ամեն իրիկուն։
Կ՚երեւակայեմ թէ այս անգամ
Էվրիդիկէ օթոյի արկածով մահացած
Օրփէոս՝ անհեթեթ
աշխարհի մէջ կը փնտռէ իր սիրելին,
ու ինծի պէս կը քալէ
Նիւ Եորքի փապուղիներուն մէջ,
կոյրի մը պէս, ճերմակ գաւազանի մը հետ
զննելով ամեն գաղտնի ուղիները,
սենեակներն ու խուցերը։
Յուսալով թէ կա՛ն հսկայական միջանցքներ,
անհաւանական անկիւններ բայց քիչ թակարդներ։
Օրփէոս միմիայն իր յոյսերուն մէջ,
կրկին կը տեսնէ Էվրիդիկէն
հարսի հագուստը հագած
հեռուէն մօտենալը
հարսանեկան փունջ մը ծաղիկը
ու ժպիտը։
Բայց այսօր՝ առանձին եմ
Նիւ Եորքի փապուղիներուն մէջ
ինչպէս ամեն առտու,
երբեմն ալ ամեն իրիկուն։


ԼՕԼԱ ԳՈՒՆՏԱՔՃԵԱՆ
Նիւ Եորք


Լոյս տեսած է Հորիզոն գրական թերթին մէջ։