Wednesday, August 31, 2011

Peter Balakian interview at Cornell University

Earlier this year, Balakian visited the Cornell English Department's Writers At Cornell reading series. 


Click this link to view the page and access the archived interview.

Tuesday, August 30, 2011

Լոյս տեսած է Վահան Զանոյեան-ի «Եզրէն Դուրս» գիրքը

We are happy to announce the recent publication of Mr. Zanoyan new collection of poetry. 

Friday, August 26, 2011

Յակոբ Ճելալեան։ Ե.Ր.Ա.Ն.Գ.Ն.Ե.Ր

Վարդը կարմիր է եւ վարդը բոց
Դաշտի ծիածանն է գլուխ-գործոց
Բայց երբ սէրերս կը լքեն զիս
Համբոյր կու տայ իմ սեւ սիրտիս:

Կեանքը կապոյտ է եւ կեանքը գորշ
Բաց ծով երբեմն, մերթ ծովախորշ
Ես սիրավառ եմ, ան՝ ծիրանի
Ես սիրոյ որբ եմ, ան կ՝արիւնի...

Յ.Ճ.-------------Աթէնք, 20/26-08-11

H.U.E.S

The rose is red and the rose is flame,
It is the meadows’ master work of art
But when my loves walk out on me,
It blows a kiss to my overcast heart.

Life looks blue and life looks gray,
Yet sometimes sea, sometimes bay
I burn with love, it seethes mauve
And bleeds, I am an orphan of love…

Athens, 20/26-08-11……………Hagop Jelelian
Translated by Tatul Sonentz

Thursday, August 25, 2011

100 Thousand Poets for Change on September 24

In Solidarity with the World Poetry Movement, the Armenian Poetry Project invites its readers to participate in 100 Thousand Poets for Change. Poets around the world are planning individual events to take place simultaneously on September 24th in a demonstration/celebration of poetry to promote social and political change.

Over 335 cities representing 68 countries have signed up already to make this global initiative a success through poetry readings, political demonstrations, community picnics, awareness events, parades, and more!

Prior to Sept 24, read a poem in silence, or, to a group, or to a friend in need and buy a book of poetry. On the day of September 24, 2011, attend any of the events in your area.

ANY ARMENIAN POETS PARTICIPATING or ORGANIZING AN EVENT, please contact Lola at armenianpoetryproject[at]gmail[dot]com for postings in APP.


Lola Koundakjian
Participant in the WPM

Friday, August 19, 2011

Դերենիկ Դեմիրճյան։ Սերն Ի՞նչ է...

Սերն ի՞նչ է, Վայելքն ի՞նչ է,-
Սեւ ու դաժան օ՛ձ է նա...
Ում սրտում որ բույնը դնե`
Նա պիտ խոցվի՛, սեւանա՛...

Սե՛րը, գարնան զարթնող օ՛ձ է,
Հեռո՛ւ, շա՛տ կխայթե քեզ...
Ահա սիրտս սեւ ու խոց է.-
Ա՛խ, սեւ շա՛տ եմ լացել ես...


What is Love?

What is love’s fake happiness?
-- Just one black, sadistic serpent…
And he, whose heart turns into its nest,
Shall bear its grievance in dim darkness…

Love is a nasty spring-awakened snake
So do stay away, lest you get pricked…
Look at my sad heart, about to break,
And all the dark tears that I shed…

Derenik Demirjian
Translated by Tatul Sonentz

Thursday, August 18, 2011

Դերենիկ Դեմիրճյան։ Էն Մարդիկ...

Ա՜խ, էն մարդոց կյա՛նքը չորնա,
Կյա՛նքս կերան մաշեցին.
Վարդս տեսան` ձեռքես առան,
Տրորեցի՛ն, չորցուցի՛ն.
Յարս տեսան` ձեռքես առան,
Ինձի աչքեն գցեցին,-
Օ՜ֆ, էն մարդիկ ջահե՛լ-ջիվան
Արեւ՛ կյանքս սեւցուցին...

Wednesday, August 17, 2011

Դերենիկ Դեմիրճյան։ Ա՜խ, Ինձ Մարդիկ...

Ա՜խ, ինձ մարդիկ խելա՛ռ տեսան,
Վրաս քար շա՜տ նետեցին.
Քարերն եկան` սրտի՛ս դիպան,
Վերքերն երկար մնացին...

Բայց քո նետած քարը խոշոր`
Սիրուս խելառ օրերում,-
Թաքցրել եմ շատ խո՜րն ու խո՜ր
Սրտիս արնոտ խորշերում...
God! These People

God! People took me for a fool,
They cast at me many a stone.
The rocks hit me in the heart,
And the wounds still linger on…

But the big rock that you threw
During my madcap days of love,
I still conceal deep, deep inside,
In my heart’s most hidden cove…

…………... Derenik Demirjian
Translated by Tatul Sonentz

Tuesday, August 16, 2011

ԳԻՐՔ ՄԸ ՀԵՂԻՆԱԿ ՄԸ։ Երկերու Ժողովածու, Դերենիկ Դեմիրճյան


Դերենիկ Դեմիրճյան - 1877 փետրվարի 18,Ախալքալաք (այժմ՝ Վրաստան) – 1956 դեկտեմբերի 6, Երևան

Resources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Derenik_Demirchian
http://hy.wikipedia.org/wiki/Դերենիկ_Դեմիրճյան

Monday, August 15, 2011

Armenian Cultural Program in Ohio


ARMENIA: Portrait of a Nation

Saturday, August 20, 2011 at 6PM

The program will include a poetry reading, live musical performances and a silent auction of photographs.

All benefits will help the Armenian Cultural Garden of Cleveland.

Sunday, August 14, 2011

Արա Վարդումյան: Ձմեռ

Ձյուն հանդարտ իջնում է
Ու մեղմ դիզվում իմ ճամփին
Սպիտակ վարդի թերթեր է
Պոկում, թափում իմ ուղղին:

Ու ծածկում է անտառներ,
Լեռները մեգ մշուշի
Ու ծածկում է քարափներ,
Կածաններն իմ երազի:

Ու թվում է ինձ մի պահ
Որ աշխարհն է ճերմակել
Որ գալիք ջահել օրերս էլ
Արդեն վաղուց են անցել:

2011 թ.


Winter

The snow sifts down serene
And rises tall on my road,
Plucks white roses’ petals
And piles them on my path.

It whitens all the wildreness,
Mountains missing in mists,
And covers quay and wharf,
All the lanes of my dreams.

And now it seems to me,
That the planet is bleached,
And my young days to be
have long since departed.

2011 .….. Ara Vardumian

Translated by Tatul Sonentz

Saturday, August 13, 2011

Արա Վարդումյան: Գարուն

Աչքերիս մեջ հուրն արևի
Եվ սրտիս մեջ գարնան օրեր
Իջնում եմ ցած ես սարերից
Բերում եմ ձեզ գարնան հովեր:

Բերում եմ ես բուրմունք սնձի
Եվ մասրենու փշոտ համբույր,
Բերում եմ ես պաղ ջուր սարի
Եվ գարնանային մեղմ զեփյուռ:

Փարվեք ինձ թեկուզ հեռվից
Ես շունչն եմ մայր բնության,
Հառաչանքն եմ Արագածիս
Կակաչներն եմ Արարատյան:

Բացեք, բացեք դռները ձեր տան
Ծաղիկներ եմ ձեզ բերել՝
Վարդ, մանուշակ ու շուշան,
Գարունն ինձ հետ եմ բերել:

2011 թ.

Wednesday, August 10, 2011

Աւետիս Կիւլպէնկեան։ Երեք Ձայները

Կեանքն է յարատեւ, ոգորում, պայքար՝
Անպայման, անխտիր, ամէնուն համար,
Պէտք չէ բնաւ վախնալ անկէ ու տալ խոյս,
Այլ արիասիրտ լինել, տալ խրախոյս։

Կեանքը տառապանք է, մաշող ցաւ միշտ,
Անկարելի է գտնել մարդ անվիշտ,
Պէտք է համբերել ու տոկալ անոր
Յարձակումներուն ուժգին նորանոր…։

Օ՜հ, կեանքը սէ՜ր է, ս՜էր, հոգի՜ն կեանքին,
Սէ՜ր, քան զայն ի՞նչ կայ անոյշ, թանկագին,
Պէտք է ապրի՜լ զայն անըսպա՜ռ արեւ
Ու ցոլացընել շողերն յարատեւ։

Կազմեն այս երեք ձայներ աննըման
Դաշնակում մ՛՛հզօր -- Ձայնը Մայր Բնութեան,
Ձայնը բանաւոր էակին թրթռուն,
Ու ձայնն Աստուծոյ, Ձայն սիրոյ անհուն։

Sunday, August 07, 2011

Աւետիս Կիւլպէնկեան։ Աւելի՛ Վեր

Եթէ այսօր ունեցար յաջողութիւն մը փայլուն,
Մի՛ ծուլանար, մի՛ թուլնար,
Մի՛ նստիր եւ ուշ մի՛ տար երէկուան շուտ անցնելուն,
Վերադարձն է անհընար…։
Յիշէ՛ ԱՆՑԵԱԼՆ, ի ԲԱՐԻՆ զոհէ՛ ՆԵՐԿԱՆ վաղանցիկ,
Քիչ մ՛աւելի՜ ելի՛ր վե՜ր,
Մի՛շտ խորհելով ՎԱՂՈՐԴԱՅՆՆ՝ աւելի՛ ճոխ, գեղեցիկ,
Շա՛տ աւելի գերիվեր։
Եթէ այսօր զգացիր ներքին աճումն հոգեկան,
Ազնիւ տենչանք ունեցի՛ր
Վե՜ր նայելու, բարձունքներ դեռ լեռներէն անդի՜ն կան,
Հորիզոննե՜ր դեռ անծի՜ր…
Իտէալներ բարձրագոյն քե՜զ կը սպասեն տակաւին,
Վե՜ր նայելու, բարձունքներ դեռ լեռներէն անդի՜ն կան՛
Հորիզոննե՜ր դեռ անծի՜ր…
Իտէալներ բարձրագոյն քե՜զ կը սպասեն տակաւին,
Վե՜ր ելի՛ր քայլ մ՛աւելի,
Վերելքի ո՛ւժը կամքիդ թող չի պակսի բընաւին,
Անկարելին կարելի՜
Ըլլայ պիտի այն անձի՛ն  որ կը տենչա՜յ անվըհատ,
Կը մագլցի՜ յարատեւ,
Զառիվերի խոնջերէն չըլլար երբեք յուսահատ,
Գիտէ՜, վերն օդն է թեթեւ…։
Եթէ տեսնես հեռաւոր լերանց բարձունքն մէջ ամպոց,
Վե՜ր ելի՛ր, մի՛ նայիր վար.
Տեսարաննե՜ր կան անդին դեռ՝ սխրալի՜, ոսկեզօծ,
Ճոխ փառքերով բոցավառ…։
Եթէ լըսես ԱՐԱՐՁԻԴ ձայնն սուրացող հովին մէջ՝
Մօտեցի՛ր քայլ մ՛աւելի.
Վստա՜հ եղի՛ր թէ հո՜ն, վե՜րն, պայծառ լոյսին մէջ անշէջ
Այնքա՜ն անոյշ տենչալի՜
ԿԵԱՆՔ մը անմահ խոստացուած է քեզ, ո՜վ մարդ, գիտցի՜ր դուն,
ԿԵԱ՜ՆՔ մ՛իրական, ԿԵԱ՜ՆՔ մ՛անվիշտ…
Օ՜ն, այդ ձայնին հընազանդ, ջինջ հաւատքով եռանդուն
Ի վե՜ր, ի  վե՜ր ելի՛ր միշտ՜…։

***
Քիչ մ՛աւելի ազնուութիւն, սէր, քաղցրութիւն պարզունակ,
Քիչ մը պակաս դաւանութիւն, հաւատամք կամ հանգանակ,
Քիչ մ՛աւելի առատաձեռն վերաբերում ի բարին
Քիչ մը նուազ ագահութիւն, անյագութիւն ստորին,
Քիչ մ՛աւելի ջինջ, թափանցիկ, լուսեղ ժըպիտ ու ծիծաղ,
Քիչ մը  նուազ կնճռոտ ճակատ, պըռստող յօնք, երես կախ,
Քիչ մ՛աւելի յօժարութիւն՝ օգնել դժբախտ էակին,
Քիչ մը պակաս դժկամակում, մերժում ու կից տենդագին,
Քիչ մ՛աւելի ԹԱՐՄ ԾԱՂԻԿՆԵՐ՝ ճամբուն վրայ այս ԿԱՐՃ ԿԵԱՆՔԻՆ,
Քիչ մը պակաս ԾԱՂԿԷՓՈՒՆՋ՝ երբ մարմնոյն հրաժեշտ տայ ՀՈԳԻՆ։

Saturday, August 06, 2011

ԳԻՐՔ ՄԸ ՀԵՂԻՆԱԿ ՄԸ։ Վերջալոյսի Խոհեր, Ա Կ Կիւլպէնկեան


Վերջալոյսի Խոհեր

Ոտանաւոր եւ Արձակ Քերթուածներ

Գրեց

Աւետիս Կ. Կիւլպէնկեան

Comet Press
New York
1934Ծանօթանանք Աւետիս Կ. Կիւլպէնկեանին

Ուսուցիչ հայ լեզուի եւ գրականութեան Անաթոլիա Գոլէճի, Մարզուանի Անաթոլիայ Գոլէճի եւ Իզմիրի Միջազգային Գոլէճի մէջ։

1896-ին լոյս կը տեսնէ իր անդրանիկ հատորը «Արձագանգ» վերնագրով, հրատարակուած Յ. Մատթէոսեանի Տպարանէն։

Պատրաստած է գրագիտութեան, հոմանիշ եւ նոյնաձայն բառերու գրքոյկ մը, Մարզուանի Հայ Գաւառաբարբառը, Բանախօսութիւններու հաւաքածոյ մը (անտիպ)

Վերջալոյսի Խոհերը իր բ. հատորն է ու նուիրուած է Աւետիս Կ. Ըպրըգեանի յիշատակին։  Ըպրըգեան Մարզուան ծնած է ու Կիւլպէնքեանին աշակերտն էր Անաթոլիա Գոլէճին մէջ։ Ան Նիւ Ւորքաբնակ լուսափորագրիչ մըն էր որուն ընտանիքը զոհ գացին ջարդին։

Կիւլպէնկեան 1944-ին կը մահանայ Նիւ Ւորքի մէջ։

Resources: Adventuring with Anatolia college by George Edward White; memoir of the former teacher and president of the college until 1921.
Anatolia College Digital Archives and Special Collections may be accessed here: http://dspace.act.edu/jspui/

Friday, August 05, 2011

Statement of the World Poetry Movement

The Armenian Poetry Project invites Armenian poets and poetry organizations to read and spread the news of the formation of the World Poetry Movement. The statement found below was released at the closing ceremony of the 21st International Poetry Festival in Medellín Colombia, July 2011 and is updated to include new affiliations.

Any individuals and organizations interesting in joining this movement please contact APP at armenianpoetryproject[at]gmail[dot]com.

Thank you,

Lola Koundakjian
2010 participant at the 20th International Poetry Festival, Medellín, Colombia
___________________
At the 21º Medellin Poetry Festival, directors of Poetry Festivals worldwide have conducted a 5-day meeting on the status of poetry and poetry festivals across the world, analyzing and discussing human concerns and issues regarding difficulties and achievements as part of local organizations promoting poetry in each of our cities and countries.

The first sessions discussed the relationship between poetry and peace and reconstruction of the human spirit, nature reconciliation and recovery, unity and cultural diversity of the peoples, material misery and poetic justice, and actions to take towards the globalization of poetry.

Participants decided to establish the World Poetry Movement, whose main purpose would be to increase cooperation between poetry festivals, poets and poetic projects, thus strengthening our collective voice.

The World Poetry Movement recognizes that:
  • Poetry provides meaningful insights into the human condition. 
  • Contrary to the idea that languages divide the world, it is precisely the diversity of languages that enriches poetry festivals. 
  • The World Poetry Movement will strengthen each festival in their local and global approach to their challenges and concerns. 
  • The exceptional connection with the public evidenced in the Medellin Poetry Festival highlights the value of poetry reaching people. 

Main objectives of the World Poetry Movement are:
  • That all poets, poetry initiatives and organizations are invited to join the World Poetry Movement. 
  • To promote the growth of poetry festivals across the world in all their diversity. 
  • To enhance communication between poetry festivals and poetry organizations. 
  • To promote the development of poetry schools and poetry initiatives. 
  • To explore audience development initiatives to broaden publics and access to poetry. 
  • To address issues such as publishing, translation and the general concerns of poets worldwide. 
This movement begins a significant process that goes beyond individual concerns and creates exciting possibilities for poets and poetry events worldwide - we stand with humility and care for the birth of this new project.

Tomás Arias, poet and representative of Barcelona Poesía (Spain)
Kwame Dawes, poet and representative of Calabash International Literary Festival (Jamaica)
Norma Cárdenas, director of Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara (Tabasco, Mexico)
Iliana Godoy, president, Encuentro Hispanoamericano de Poesía Independiente en México D.F. (Mexico)
José María Memet, poet and director, Encuentro Internacional de Poetas ChilePoesía (Chile)
Sixto Cabrera, poet and representative, Encuentro Latinoamericano de Poesía en Veracruz (México)
Pedro Enríquez, poet and director, Festival de Poesía al Laurel, Granada (España)
Gustavo Caso Rosendi, coordinator, Festival de Poesía de La Plata (Argentina).
Lucy Cristina Chau, poet and directora del Festival Internacional de Poesía Ars Amandi (Panama)
Jelka Ciglenečki, director, Festival Days of Poetry and Wine (Slovenia)
Aaron Rueda, poet and director, Festival Iberoamericano de Poesía Salvador Díaz Mirón (Mexico)
Fernando Valverde, poet and director, Festival Internacional de Poesía de Granada (Spain)
Rafael del Castillo y Fernando Linero, poets and representatives, Festival Internacional de Poesía de Bogotá (Colombia)
Benjamín Chávez, director, Festival Internacional de Poesía de Bolivia.
Graciela Aráoz, poet and director, del Festival Internacional de Poesía de Buenos Aires (Argentina)
Miguel Iriarte, poet and director, Festival Internacional de Poesía en el Caribe, PoeMaRío, en Barranquilla (Colombia)
Juano Villafañe, poet and director, Festival Nacional y Latinoamericano de Poesía en el Centro (Argentina)
Norberto Salinas y Rodolfo Dada, poets and representatives, Festival Internacional de Poesía de Costa Rica
Rigoberto Paredes, poet and director, Festival Internacional de Poesía de Honduras
Alex Pausides, poet and director, Festival Internacional de Poesía de La Habana (Cuba)
Giovanni Gómez, poet and director, Festival Internacional de Poesía Luna de Locos (Colombia)
José Zuleta, director, Festival Internacional de Poesía de Cali, Colombia
Tati Hernández, director, Festival de Poesía en la Montaña, Jarabacoa (República Dominicana).
Fernando Rendón, Gabriel Jaime Franco, Jairo Guzmán y Gloria Chvatal,
Representatives, Festival Internacional de Poesía de Medellín (Colombia)
Renato Sandoval, director, Festival Internacional de Poesía de Lima (Peru)
Casimiro de Britto, director, Festival de Poesía en Portugal.
Marvin García, poet and director, Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango (Guatemala)
Gabriel Impaglioni, poet and director, Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo (Argentina/Italy)
Vilma Reyes y Vicente Rodríguez Nietzche, poets and representatives, Festival Internacional de Poesía de Puerto Rico.
José Mármol, poet and director, Festival Internacional de Poesía de República Dominicana
Leonardo Onida, director, Festival Ottobre in Poesia, de Sardegna (Italy).
Grupo Coordinador, Festival Napolipoesia (Italy)
Otoniel Guevara, poet and director, Encuentro Internacional de Poetas El Turno del Ofendido (El Salvador)
Guillermo Naranjo, director, Encuentro Internacional de Poesía Occidente (Costa Rica).
Rira Abbasi, director, International Festival of Peace Poetry (Iran)
Jidi Majia, director, International Poetry Festival of Qinghai (China)
Lisa Makarchuk, Coordinator, Internatio​nal Festival of Poetry of Resistance (Canada).
Gaston Bellemare, Presidente de la International Federation of Poetry Festivals y director del Festival International de la Poèsie de Trois-Rivières (Canada)
Lucile Bernard, director, Les Rencontres Internationales de la Poésie de Marrakech (Morocco).
Marcel Kemadjou, director, International Poetry Festival 3V (Cameroon).
Iryna Vikyrchak, poet and executive director, International Poetry Festival Meridian Czernowitz (Ukraine)
Lello Voce, poet and representative, International Poetry Festival RomaPoesía and Absolute Poetry (Italy)
Amir Or, poet and director, International Poetry Festival Sha'ar (Israel)
Rati Saxena, poeta and director, Krytia International Poetry Festival (India)
Thomas Wohlfahrt, director, Literaturwerkstatt Berlín (Germany)
Sergio Iagulli e Raffaella Marzano, coordinators, Festival Lo Spirito dei Luoghi (Italy)
Sergio Iagulli, director, Incontri Internazionali di Poesia di Sarajevo (Serbia)
Endre Ruset, poet and director de Norsk Litteraturfestival (Norway)
Peter Rorvik, director, Poetry Africa (South Africa)
Bas Kwakman, director, Poetry International Rotterdam (Netherlands)
Regina Dyck, director, Poetry on the Road (Germany)
Céline Hémon, representative, Les Printemps des Poètes (France)
Zabier Hernández, representative, Recital Internacional de Poesía desde el Sur, en Pasto (Colombia)
Héctor Berenguer, director, Semana de las Letras, Rosario (Argentina)
Jack Hirschmann, poet and director, San Francisco International Poetry Festival (Unites States)
Mendy Knott, director, Spleet This Rock (United States).
Eliana Mesa, coordinator, Sunday Poetry, Toronto (Canada).
Ataol Behramoglu, poet and advisor, Smyrna Poetry Festival (Turkey)
Eleanor Livingstone, director, StAnza: Scotland’s International Poetry Festival (Scotland)
Nikola Madzirov, poeta and representative, Struga Poetry Evenings (Macedonia)
Ban'ya Natsuishi, poeta and director, Tokyo Poetry Festival (Japan)
Ide Hintze, director, Poetry School of Vienna (Austria)
Casa della Poesia (Baronissi/Salerno, Italy)
Fundación Rosalía de Castro (España)
Lola Koundajkian, director, Armenian Poetry Project (Armenia)
Alpidio Alonso Grau, director, Poetry Magazine Amnios (Cuba)
Norberto Codina, director, Poetry Magazine La Gaceta de Cuba
Fidel Diaz C., director, Poetry Magazine El Caimán Barbudo (Cuba)
Edel Morales, director, Poetry Magazine La Letra del Escriba (Cuba)
Jorge Bousoño, director, Portal Digital Alas (Cuba)
Roberto Manzano, Jesús David Curbelo, Susana Haug, directors, Proyecto Pedagógico Laboratorio de Escrituras de La Habana.
María Teresa Cuesta, directora, Sello Editorial Colección Sur Editores
Marlene Alfonso Ulacia, coordinator, Proyecto comunitario CubaPoesia
Nina Reis, Roberto Bianchi , directors, Cultural Movement aBrace,
Helena Villar Janeiro, director, Fundación Rosalía de Castro (Spain)
Francisco Garzaro, poet and representative, Mesa de Poesía, Guatemala
Milena Ercollani, president, Associazione Culturale "La Sammarina" (San Marino)
Michael Rothenberg, director, 100.000 Poets for Change
Thiago de Mello, Brasil.
Pablo Armando Fernández, Cuba.
Hugo Mujica, Argentina.
Liliana Diaz Mindurry, Argentina.
Armando Santoro, Italia.
Clemente Padín, Uruguay,
Rafael Patiño, Colombia.
Gaston Saint-Fleur, Haití.
Juan Diego Tamayo, Colombia.
Oscar González, Colombia.
Cristina Castello, Argentina.
Soledad Benages, Spain.
Cristian Avecillas, Ecuador.
Winston Morales, Colombia.
Jairo Godoy, Argentina.
Mónica Muñoz, Argentina.
Jorge Campero, Bolivia.
Omar Castillo, Colombia.
Carmen Campos, Venezuela.
Ngwatilo Mawiyoo, Kenya.
Ricardo Luis Plaul, Argentina.
Edel Morales, Cuba.
Leticia Herrera, México.
Jorge Ariel Madrazo, Argentina

Thursday, August 04, 2011

Արամ Քէթէնճեանի նոր գրքին հրատարակութիւնը

ՀԲՀ-ը ուրախ է փոխանցելու թէ հեղինակ Արամ Քէթէնճեանի նոր ժողովածուն «ՆՇՈՅԼ ՀՐՃՈՒԱՆՔԻ» լոյս տեսաւ Հալէպի մէջ։

Կը շնորհաւորենք հեղինակը։