Saturday, August 06, 2011

ԳԻՐՔ ՄԸ ՀԵՂԻՆԱԿ ՄԸ։ Վերջալոյսի Խոհեր, Ա Կ Կիւլպէնկեան


Վերջալոյսի Խոհեր

Ոտանաւոր եւ Արձակ Քերթուածներ

Գրեց

Աւետիս Կ. Կիւլպէնկեան

Comet Press
New York
1934Ծանօթանանք Աւետիս Կ. Կիւլպէնկեանին

Ուսուցիչ հայ լեզուի եւ գրականութեան Անաթոլիա Գոլէճի, Մարզուանի Անաթոլիայ Գոլէճի եւ Իզմիրի Միջազգային Գոլէճի մէջ։

1896-ին լոյս կը տեսնէ իր անդրանիկ հատորը «Արձագանգ» վերնագրով, հրատարակուած Յ. Մատթէոսեանի Տպարանէն։

Պատրաստած է գրագիտութեան, հոմանիշ եւ նոյնաձայն բառերու գրքոյկ մը, Մարզուանի Հայ Գաւառաբարբառը, Բանախօսութիւններու հաւաքածոյ մը (անտիպ)

Վերջալոյսի Խոհերը իր բ. հատորն է ու նուիրուած է Աւետիս Կ. Ըպրըգեանի յիշատակին։  Ըպրըգեան Մարզուան ծնած է ու Կիւլպէնքեանին աշակերտն էր Անաթոլիա Գոլէճին մէջ։ Ան Նիւ Ւորքաբնակ լուսափորագրիչ մըն էր որուն ընտանիքը զոհ գացին ջարդին։

Կիւլպէնկեան 1944-ին կը մահանայ Նիւ Ւորքի մէջ։

Resources: Adventuring with Anatolia college by George Edward White; memoir of the former teacher and president of the college until 1921.
Anatolia College Digital Archives and Special Collections may be accessed here: http://dspace.act.edu/jspui/

No comments: