Thursday, September 07, 2006

Lola Koundakjian: Dada Poem

Տուն
Քուն

Մութ
Շու՜տ

Ան /կո /ղին


Լօլա Գունտաքճեան


This poem has appeared in PAKIN Armenian literary journal in its September 2009 issue.
Copyright 2006 Lola Koundakjian

1 comment:

Anonymous said...

Լօլա~, որքան տիպիկ է: Հիշում եմ ինձ,
երբ կարդում եմ:
Շուշան