Tuesday, December 10, 2013

The Mary Elinore Smith Poetry Prize - 1993

TRANSLATING

I             
I was born bilingual but...

the Armenian language 
became the music of my childhood
the honeyed taste 
of everything that was home.
It is my lost treasure,
halved and bartered;
the dream that comes to haunt
the English-language dream.
It is the echo of the ages,
the shadow of old giants,
which we grasp at, a gift
we are letting drift away.

II            

Old Words

Sometimes it takes five words
of buoyant, tensile English
to explain one ancient leathery word.

Old words lie weighted, glittering
for centuries in the sun
like brittle stones.

And Armenian words have worn thin
like old coins, changed, exchanged,

gaining a soft patina unmatched
except by old monasteries in the rain.

Their meanings have grown ironic
with a subtle subliminal drone.
Take the word for justice
with its satiric overtones.


III           
Custom

Words are not lifeless. 
They live in houses; 
they grow and they are fed.
In Armenia Dada does not mean 
father but grandmother,
the second hovering figure
over baby's head.


IV          

Words Are Made of Breath,

larynx, lip, and tongue,
print and paper but the silent signs
of what there is to be sung.

The Arabs say every new language
gives the learner an added soul.
The Irish say Celtic silence
cannot be recast or retold.

Italians laugh saying music
is the challenge, moving music is the art.
The Armenians say their language
is translated only by the heart.


by Diana Der-Hovanessian.

Reprinted from The American Scholar, Summer 1993. 
Winner of The Mary Elinore Smith Poetry Prize.

ԹԱՐԳՄԱՆԱԿԱՆ...

Ա.

Երկլեզու էի ծնած, սակայն...
Հայոց լեզուն
դարձաւ մանկութեանս մեղեդին
մեղրաթոյր համը
այն բոլորին՝ ներքեւն յարկին հայրական։
Իմ կորուսեալ գանձն է ան,
կիսուած եւ առուտրուած
երազ՝ որ կուգայ բանդագուշել
անգլերէն լեզուի երազանքը։
Դարերու արձագանգն է ան,
հսկաներու շուքը հնամեայ,
որուն կը կառչինք – ընծայ՝
որ անտեսեալ կþանհետանայ։

Բ.

Հնամեայ բառեր

Յաճախ, անգլերէն լեզուի
ծփացող, ձգտուն հինգ բառ է պէտք
բացատրելու մէ՛կ հին, կաշենման բառ։
Ծանր բառեր հնամեայ կը մնան պսպղուն,
դարեր անընդհատ արեւու տակ՝
նման փխրուն քարերու։

Եւ հայ բառերը, նման հին մաշած լումաներու,
մանրուած են ու փոխանակուած,

ստանալով մեղմանուշ ցոլք մը -- աննման՝
ի բաց առեալ անձրեւակոծ, հին վանքերէ։

Անոնց իմաստները, այժմ ապաժամ,
նուրբ են, կիսաթագուն ու միապաղաղ։
Առէ՛ք «արդարութիւն» բառն անկատար
իր հեգնաբոյր շեշտաւորմամբ։


Գ.

Սովորոյթ

Բառերը զուրկ չե՛ն կեանքէ։
Տուներու մէջ կþապրին .
հասակ կþառնեն ու կը սնուցուին։
Հայաստանի մէջ տատա չի նշանակեր
«հայր», այլ՝ մեծմայր –
երկրորդ տիպարը հոգատար՝
կանգուն մանկան գլխուն։

Դ.

Բառերը շունչէ են ծնած

Շնչափող, շրթունք ու լեզու,
տպագրութիւն ու թուղթ այլեւ ծածուկ նշաններ
թէ ինչն է որ երգ է դառնալու։

Ըստ Արաբներուն, ամէն մէկ նոր լեզու
յաւելեալ հոգի մը կուտայ ուսանողին։
Ըստ Իրլանտացիներուն, Կելտերէ՛ն լռութիւնը
կարելի չէ վերաձուլել կամ վերապատմել։

Իտալացիք կը ծիծաղին երբ կþըսուի թէ
ե՛րգն է մարտահրաւէրը, երբ արուեստն ի՛սկ է յուզիչ երգը։
Ըստ հայերուն, իրենց լեզուն
կը թարգմանուի հետեւելով միայն սրտի՛ զարկերուն։


...............................................Դիանա Տէր Յովհաննէսեան

Թարգմանեց՝ Թաթուլ Սոնենց

No comments: