Monday, December 31, 2018

ԻԳՆԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ: ԵՒ ԲՈԼՈՐ ԱՆՈՆՑԵւ բոլոր անոնց համար
          որ կ՚աշխատին այս գիշեր
Անոնց
          որ պահ մը իսկ չեն զգար թէ կաղանդ է
Անոնց համար
          որ կաղանդ չունին
Անոնց
          որոնց համար կաղանդ չէ այս գիշեր

Բաժակս բոլոր անոնց գալիք կաղանդներուն
          ձիւնի նման հալող երազներուն համար կը բարձրացնեմ
Բաժակս բոլոր անոնց հուժկու մկաններուն
          հզօր ուղեղներուն կենաց կը պարպեմ
Բայց
          բայց բաժակս
                  հեծկլտուքի
                            հեծկլտուքի մը նման
                                      փշուր-փշուր
                                                 կը փշրուի


31.12.1975


No comments: