Wednesday, December 25, 2019

Զուլալ Գազանճեան։ հին լուրեր քանի մը տողով

Հոն… էւ վայրն ահա պատրաստ է արդէն,
Վայրն է կատարեալ։
Քամիները միշտ ազատ կը խաղան,
Ջուրերն աղմուկով միշտ կը փրփրին
Ու մէկն ու մէկը - հէքեաթի տղան -
Կը վերադառնայ ՝ կտրելու համար
Արժէքը ցաւին։ Ժամանակին մէջ
Աչքերն ու սիրտը ոչինչ են ջնջած,
Չի պակսիր ոչինչ՝
Յաւերժութեան ու երազին համար։
Ներկայ է մահն իսկ՝ որովհետեւ կա՛ր։

Ես հին երգ մը գիտեմ տերեւի մը մասին.
Որովհետեւ ուզեց բացուիլ՝ ծառը բուսա՜ւ:
Ես գիտեմ արցունք մը՝ որ ստեղծեց անհրաժեշտ
                              իր տխրութիւնն ու աչքը :
Եւ ես ծառն եմ, տխրութիւնն ու աչքը:

Սուլելով երգ մը հին, գիշերին մէջ ձմրան,
Փողոցներէն, մինակ, անձրեւն է որ կ՚անցնի.
Չորցած տերեւներու փունջ մը ձեռքին, կ՚երթայ
Իր սիրածին գուցէ, կամ կը դառնայ՝ մինակ,
Սուլելով երգ մը հին՝ մեր ամէնուն մասին:

Բարձրանալով Սէնի քարափն ի վեր
Ես կ՚երթամ
Քայլամոլոր
Մայր Արաքսի ափերով:

Արա՛քս,
Դուն գեղեցիկ ես այս գիշեր:
Փարիզի բոլոր լոյսերը պիտի թափեմ,
Փաթիզի բոլոր գինիները պիտի խմեմ
Հայուհիի տխուր ու սեւ աչքերուդ մէջ:
Այս գիշեր պիտի տանիմ քեզ տունս, Արաքս,
Ու սիրեմ:

Վաղը առտու
Երբոր երկիր վերադառնաս
Զիս չթողուս կրկին
Քայլամոլոր ու ւառանձին
Սէնի ափին:

Ես ալ հայ եմ, Արաքս,
Աստուածավախ մօրս
Անառակ որդին:

Լոյսը հեղուկ՝ կը փախչի։ Թաց են հետքերը լոյսին
Աչքերուդ մէջ : Հնձուած ու տարուած է ամէն ինչ
Սրտէն, դաշտէն, երկինքէն։ Հրացան մը կ՚որոտայ
Ու լռութիւն։ Մութին մէջ որսորդները հեոացան:
Կաքաւի պէս, զարնուած, մեռաւ աշունը՛ անձա՜յն:Զուլալ Գազանճեան, Յառաջ «Միտք եւ Արուեստ», 54րդ տարի թիւ 14, 1979


No comments: