Thursday, December 31, 2020

ԻԳՆԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ: ՄԱՂԹԱՆՔ ՄԵԾԱՍՔԱՆՉ
Այս գիշեր
     գաղտագողի պիտի մտնեմ ձեր դռնէն ներս
     կաղանդի ծառին վրայ
     մոմի նման պլպլացող լոյսը պիտի ըլլամ

Այս գիշեր
     յամրօրէն պիտի թափանցեմ ձեր երակներէն ներս
     ձեր տառապած սրտերուն մէջ
     ճառագայթող երջանկութիւնը պիտի ըլլամ

Այս գիշեր
     հեշտօրէն պիտի սուզուիմ ձեր կոպերէն ներս
     ձեր հեւ ի հեւ կեանքին – ձեր ցիրուցան ապրումին
     երազը պիտի ըլլամ ովկիաններու փրփուրին պէս ձիւնափայլ

Այս գիշեր
     մեղմօրէն պիտի թառիմ ձեր շրթներուն վրայ
     եւ աշխարհի չորս ծագերուն մէջ արձագանգող իմ լեզուով
     խաղաղութեան մաղթանք մը պիտի ըլլամ համասփիւռ28.12.1980

No comments: