Saturday, November 30, 2019

Literary Quote for the month of November 2019

Հաւանաբար մեր բուն կեանքը քունի մէջ է որ կ՚արթննայ
ու կ՚ապրի մեզմէ գաղտնի,
աճապարուած ժամանակի սրունքներուն փաթթուած
ապա կու գայ ու կը նստի մեր քովը, կռնակը պատին տուած
ու կը դիտէ, կարճ յուսահատ վայրկեան մը մեր աւելորդ մարմինները...

Վ. Օշական

No comments: