Monday, October 09, 2017

Մոնազն։ ԲԱՑՄԱՆ ԱՂՕԹՔ

«Տէ՜ր, եթէ զշրթունս իմ բանաս,
բերան իմ երգեսցէ զօրհնութիւնս քո»
(Ժամագիրք)

Նօրօծ աբեղային հոգիէն կը փրթի
                           հին ու նոր բոլոր հոգիները Աստուծոյ կը տանի

Առաւօտեան առաջին շողերուն հետ զԱստուած մեզի կը բերէDismiss 
                           մեզ Արարիչին հարազատ զաւակները կը դարձնէ
                                                                  կը տաճարացնէ

Շուրթերէ-սիրտեր կանցնի
                           ալէլու, սաղմոս, շարական
                                          սրբութիւն, գոհութիւն, օրհներգութիւն
                                                            մշտաբաց խորան
                                                                             մարդընկալ Աստուած
 Կեանքի երգն է
               Տէ՜ր
                       երախտիքի այս հծծիւնը
«զարթուցեալքս» մեր բերնէն
            ականջիդ հասնող
                 մեզ իրար կապող
                                                                                                       
Մոնազն
20 Յունուար 2014

No comments: