Sunday, October 13, 2013

Տօն Սրբոց Թարգմանչաց


Որք զարդարեցին

Որք զարդարեցին տնօրինաբար զիմաստս անեղին,
հաստատելով յերկրի զգիր կենդանի`
հովուել զհօտ նոր Իսրայէլի:
Երգով քաղցրութեան հնչմամբ զԱստուած օրհնեսցուք:

Որք զերկրաւոր մեծութեան փառաց խաւար կոչեցին,
ապաւինելով ի յոյս անմահ փեսային`
անճառ Բանին արժանի եղեն:
Երգով քաղցրութեան հնչմամբ զԱստուած օրհնեսցուք:

Որք զօրութեամբ Հօր իմաստութեան էին անեղի,
հաստատեցին զաթոռ սրբոյն Գրիգորի`
թարգմանութեամբ նշանագրութեան:
Երգով քաղցրութեան հնչմամբ զԱստուած օրհնեսցուք:

Որ խորհրդեամբ ճշմարիտ լուսոյ փառաց անեղին,
նկարագրեցաւ մեզ գիր կենդանի՝
յարգանդ մաքուր մեծին Մեսրոպայ:
Անմատոյց լուսոյն երկրպագեսցուք:
Թարգմանչաց տօնի համար 13-րդ դարուն գրուած այս շարականին հեղինակն է Վարդան Վարդ- Արեւելցին: 

No comments: