Wednesday, October 09, 2013

Վահէ Օշական։ Մահեր


Ամէնայն տեղ մահը մի չէ
կախում ունի ինչի համար կը մեռնիս,
մարդ բիւր անգամ, գաղտագողի, պիտ՛ մեռնի
որ հասկնայ՝ եթէ կրնայ՝ ինչ ըսել է ծնիլը,
բայց երանի մէյ մը մարդուն՝
որ պայքարի ընկերներուն հետ կը զոհուի,
մէյ մ՛ալ անոր
որ ազգէն անդին, մարդէն անդին, միս մինակը՝ կ՛անհետի։

«Ահազանգ», Ֆիլատելֆի, 1980

No comments: