Friday, September 11, 2015

Գիրք մը ու հեղինակ մը՝ Նազենի Տէր Միքայէլեան « Ոսկեմատեան»

Նազենի Տէր Միքայէլեան ծնած է Արաբկիր։ Իր « Ոսկեմատեան» կամ Վարդենիք Երկրորդ գիրքը տպուած է Փարիզ 1961-ին ու իր վերջին գիրքն է ըստ մեր պրպտումներուն։

Հարիւրէ աւելի էջեր կը ներկայացնեն արդէն հմուտ ու հասուն բանաստեղծ մը։

Սեպտեմբեր ամսուն ընթացքին պիտի ներկայացնենք մի քանի քերթուածներ իր գրքերէն։

Բարի վայելում։

ԼԳ


No comments: