Sunday, September 30, 2007

Սեդա Գրիգորեան: ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄ

Աշունը սենեակս բերի
Ու ոսկրացած ճիւղերն անոր
Արիւնիս ջերմին թաթխեցի
Տերեւներուն
Չոր ու ոսին
Գո՜յն փչեցի
Լո՜յս ցօղեցի
Եւ աշունը սենեակիս
Առաստաղէն կախեցի...
Աշունը ԳԱՐՈՒՆ հագաւ...

Սեդա Գրիգորեան

Copyright Seta Krikorian. This poem was appeared in Asbarez, July 21, 2007 Page 12.

No comments: