Thursday, May 06, 2010

ԸՆԹԵՐՑՄԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

ԲԱԳԻՆ  ԳՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԷՍԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՄԲ


ԸՆԹԵՐՑՄԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ՝Հայրենի գրող Ստեփան Ալաջաջեանի Յորձանուտ գիրքէն։

Հատորը կը ներկայացնէ Բագին հանդէսի խմբագիր Յակոբ Պալեան։Տեղի կ՚ունենայ Չորեքշաբթի, 12 Մայիս 2010, երեկոյեան ժամը 7ին, Բագին-ի խմբագրատուն, Պուրճ Համուտ, Շաղզոյեան Կեդրոն, Բ յարկ։ՀՐԱՒԷՐ

No comments: