Sunday, June 19, 2011

ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ` Նիւ Եորք

Կազմակերպութեամբ՝ Նիւ Եորքի Համազգայինի Մասնաճիւղին

Organized by Hamazkayin's New York Chapter

«ԲԱԳԻՆ» Գրական Հանդէսի Խմբագիր 
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆԻ Դասախօսութիւն


ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՓԻՒՌՔԸ ԵՒ 

ԱՆՈՐ ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՀԱՐՑԵՐԸ 
Հինգշաբթի, Յունիս 23, 2011, երեկոյեան ժամը 8:00-ին

Thursday, June 23, 2011 at 8:00 PM

ՀԱՅ ԿԵԴՐՈՆ, ARMENIAN CENTER

69-23 47th Avenue, Woodside, NY

Դասախօսութենէն ետք՝ հիւրասիրութիւն:

Մուտք՝ $5 – Admission $5

No comments: