Thursday, December 07, 2006

SPECIAL EDITION: Two short poems by Lola Koundakjian

It's not just another day...
It's me plus one year...
myself growing, evolving, continuously...

So on this birthday, I release two pieces written in July of 2006.

Click the link to hear In my sleep, and, In flight read by the celebrant herself.

Գիշերը քունիս մէջ՝
Աշխարհը հանդարտ է,
Երկինքը անբիծ,
Քաղաքները լուր
Փոքրիկները բարի
Պատանիները անկախ
Ծերերը ժպտուն
Աղքատները կուշտ
Հիւանդները յոյսով։


Dedicated to the Kroshian family, in Boston.


Լուսնակ գիշեր է,
Աստղերը կը փայլին
Փոքր օդանաւիս շուրջ.
միթէ ճամբան կը լուսաւորեն որ ապահով հասնի՞մ։

Հոս հոն փոքր քաղաքներ
կը շողան ադամանդներու նման
ու ահա հորիզոնին՝
արեւը կը ծագի։

Copyright 2006 Լօլա Գունտաքճեան

2 comments:

Anonymous said...

Ինչպես միշտ` հետաքրքիր, բովանդակալից, անկեղծ ու պարզ: Կեցցե'ս:

Lola Koundakjian said...

Մեծ սիրով կարդացի քու երկու գողտրիկ բանաստեղծութիւններդ... Զէն-ի հոգի ունին Զէնի րոպէ մըն է որ ապրուած է հոն... նաեւ Հայգու կը հոտին... կ'առաջարկեն որ չվախնաս անոնք աւելի բարդ եւ աւելի անհասկնալի մթութեան թաթխուած գրես... դիպուկ են... կարճ բայց խորունկ, խորապէս անկեղծ

սիրով,

Յարութ