Saturday, May 14, 2011

Արամ Քէթէնճեան։ Նորայայտ արեւ


Դու խո՜ր անցեալի երազ քաղցըրիկ,
Բայց վերածնեալ իրականութիւն.
Դու եթերային հուրի անուշիկ,
Որն այդ երազին բաշխեց ջերմութիւն...

Անհո՜ւն անցեալի դիւցազներգութիւն.
Անկոխ դու կղզի, անհերկ դու արօտ.
Դու տիեզերքի մոլորակներուն
Եւ աստղաց սրտին՝ նորայայտ արեւ...
                                                           
 Մայիս 2010

No comments: