Monday, March 08, 2021

Փանոս Ճերանեան։ Կոմիտաս Վարդապետի յիշատակին

Փոքր հասակիս

«Տլէ Եաման» էն աւելի

հօրս շուրթին Կոմիտասի «Պատարագ»ը կը լսէի.

ապա հայրս՝ իր ծննդավայրի լեռներուն

լռութեամբ

ամբողջ օրը

իր երգերուն արձագանգին կը սպասէր.

անհորիզոն հեռուներէն

իր սերունդի տղոց մասին

տեղեկութիւն առնելու… «Մարմարա Գրական Գեղարուեստական», 25 Փետրուար 2021

No comments: