Monday, March 22, 2021

Նարեկ արք. Ալեէմէզեան։ ՎԵՐՅՈՒՇ

Ընկերոջս՝ Յ.Գ.-ին


Քառասուն տարիներու բաժանման անջրպետի միացում

Պուրճ Համուտի Սանճագ քէմբէն Մոնթրէալ…
Ս. Վարդանանց եկեղեցի

Թէքէեան վարժարան

ջերմ դրացնութիւն

մանկական խաղեր

պատանեկան չարաճիճիութիւններ

սեւերու մէջ փաթթուած մեծ մայրիկներ

Տէօրթ Եոլ-Իսկէնտերուն-Պէյրութ ընտանեկան կապեր

հին սերունդ-նոր սերունդ անագուցեալ կեցութիւն

լիբանանեան քաղաքացիական պատերազմ

հապճէպ մեկնում

պարտադրեալ խզում
Նոր երկիր նոր կեանք նոր միջավայր նոր մարդիկ նոր ընտանիք

անակնկալ վերահաստատում հին կապերու եւ սրտակցութեան

հայու ճակատագիր

հայու բախտ

հայու ճանապարհ

հայու հին/նոր ողջագուրում

հանգոյց

մեկնում

վերամիացում

բեկում

հայ-պայ…
եւ այսպէս մինչեւ վերջին կայան

Ո՞ՒՐ

Հայաստա՞ն

Գանատա՞

Լիբանա՞ն

Չինաստա՞ն
Ամեն տեղ եւ ոչ մէկ տեղ խարսխեալ գոյութիւն արմատեալ ինքնութիւն

միշտ ու միշտ յուշ, վերյուշ, նոր յուշ անյուշարար բեմականացում

հայագոյութիւն

հայակեցութիւն

հայաթափումՄոնթրէալ-Գանատա 4 մարտ 2017 Նարեկ արք. Ալեէմէզեան


Յ.Գ. «ՎԵՐՅՈՒՇ»-ը կարելի է լսել այցելելով.- https://www.facebook.com/nareg.alemezian/


No comments: