Sunday, May 19, 2013

Նոր բանաստեղծութեան հատոր մը լոյս տեսած է (Գանատա)

Հրատարակուած 2011-ին, «Խոկացող Կռունկը» բանաստեղծական հատորին հեղինակներն են Գանատածին եղբայրներ՝ Կարօ եւ Րաֆֆի Սարգիսեանները: Գիրքը կը պարունակէ 37 բանաստեղծութիւններ, ինչպէս նաեւ 10 գունաւոր նկարներ հայրենիքէն եւ Թորոնթոհայ գաղութէն: Հարկ է նշել նաեւ որ գիրքը հովանաւորած է Հ.Յ.ԴԳանատայի Երիտասարդական Միութեան Կեդրոնական Վարչութիւնը:

Ուրախ ենք յայտարարելու որ գիրքերուն հասոյթը ամբողջութեամբ պիտի յատկացուի Հ.Յ.Դ.Գ.Ե.Մ.-ի Կեդրոնական Վարչութեան հովանաւորած Վանաձորի Ամառնային Ճամբարին։ 2011-ին, Կեդրոնական Վարչութեան գեղեցիկ գաղափարը ունեցաւ ամէն ամառ հովանաւորելու եւ Գ.Ե.Մ.-ականներով վարելու երկու շաբաթուայ Ամառնային Ճամբար մը Հայաստանի Վանաձոր քաղաքին մէջ: Ճամբարը բոլորովին անվճար է քաղաքի փոքրերուն համար եւ Կեդրոնական Վարչութիւնը ծախսերը ամբողջապէս կը հոգայ:

Գիրքերը կը վաճառուին այստեղ՝ http://www.ayfcanada.org/the-reflecting-crane/

“The Reflecting Crane” (Khogatsogh Groonguh) is a collection of Armenian poems, written by brothers Garo and Raffi Sarkissian, two active members of the Toronto-Armenian community. The poems range from a wide variety of topics; from love and friendship, to patriotism and faith. The book is comprised of thirty-seven poems accompanied by eleven full-colour photographs from both Armenia and the Diaspora taken by AYF Canada member Rupen Janbazian.

Published in 2011, the Sarkissian brothers have kindly donated the proceeds from the continued sales of this book to AYF Canada, which goes towards funding our Youth Corps program in Armenia. More information on the program can be viewed here http://www.ayfcanada.org/yc/

The book can be ordered online for $25 including shipping to anywhere in Canada and the US by clicking the PayPal link below. If you would like to pay in person, please contact info@ayfcanada.org.

No comments: