Saturday, June 07, 2014

Անդան Էօզէր: 20.10.1974

առանց քաղաքական պսակի

առանց եկեղեցական արարողութեան
առանց սոթտուելու
առանց փետուելու
եւ
առանց ըսի - ըսաւի
գտած էր ճամբան
կեանքի ընկեր գտնելու -
խճողուած ժամերու
օթօպիւս կը նստէր......


Անդան Էօզէր
ԱՌԱՆՁՆՈՒԹԻՒՆ հատորէն
Իսթանպուլ 1974Without civil matrimony
with no church ceremony
without too much fussing
with no special grooming
and
without any ‘I say-you say’
he had discovered the way
to find daily company –
on most crowded hours
he took a ride on the subway…

…………………… Andan Ozer

Translated by Tatul Sonentz

No comments: