Saturday, June 21, 2014

ԻԳՆԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ: ՀՐԵՇՏԱԿՆԵՐԸ ԼՌԵՑԻՆ

Հրթիռով մը
- Ինչպէս գտաւ մի հարցնէք -
Տիեզերքը պտտեցաւ
Մոլորակէ մոլորակ
Հրեշտակներու հանդիպեցաւ ճամբան
Բարեւեց զանոնք
Հրեշտակները երգեցին
Ինք լռեց
Հրեշտակները լռեցին
Ինք երգեց
Երջանկութեան վրայ
Խաղաղութեան վրայ
Երազած աշխարհներու բոլոր երգերը
Երգեց ու երգեց
Սակայն մոռցաւ երգել
Ներկայ աշխարհի երգը
Առանձնութեան վրայ
Յուսախաբութեան վրայ
Ներկայ աշխարհի բոլոր
Բոլոր երգերը

No comments: