Monday, July 05, 2010

ՍԱՐԳԻՍ ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ: ԾԱՂԻԿ ՄԱՐՄԻՆ

Կը բազմիս ցանկութեան գահին
մերկ՝ բացի զգեստէդ
եւ ծաղիկը մարմինին
կը մնայ որբ

ժամանակը չի կրկնուիր
իսկ խաւարը գաղտնիքներն իր քնացած
ա՛լ չի բացայայտեր

Երազը գալիք
գիշեր է անդէմ
կը փառաբանէ զօրութիւնը բոցին
կը սրբացնէ նահատակութիւնը կրակին
եւ կը մեկնի ինքնագոհ
Լոյսէն առաջ

No comments: