Friday, February 04, 2011

Սարգիս Ք. Խաչերեան։ Չմեռ

Ձմեռը այս տարի
Շատ ծանր անցաւ
Ցուրտը առանց նախաբանի
Կրծեց մեր ամբողջ
Ջերմութիւնը

Բայց ինչու մեր քիմքերուն
Գարնան համն է տակաւին


ԵՐԹ Սուրիահայ Տարեգիրք, Թիւ 3

No comments: