Saturday, December 19, 2015

անահիտ սարգիսեան։ Պատը

անցեալին
պատերը ականջ ունին`
կ’ըսէին,
աչքով յօնքով
գրեթէ անձայն
կը խօսէինք…

ներկայիս
ոտքով ձեռքով
կը խօսինք բարձրաձայն
անականջ պատերուն …

Դեկտեմբեր 7, 2015
աշխարհին ծայրն ես`
կ’ըսեմ.
կողքի սենեակն եմ,
պատին զարկ
կը լսեմ`
կը պատասխանէ…

ու այսպէս
պատ մը
եւ ուրիշ պատ մը
պատեր
պատերու ետեւ`
սիրելիներ,
իսկ ես
հազար ու մէկ սիրելիներով
պատերու միջեւ…

անահիտ սարգիսեան

Փարիզ, Դեկտեմբեր 9, 2015

Ծանօթ.- Այս քերթուածին տէրը կ’ուզէ որ իր անունը այսպէս ամբողջովին պարզ տառերով գրուի:

No comments: