Friday, March 05, 2010

ԸՆԹԵՐՑՄԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ (Լիբանան)

ԲԱԳԻՆ գրական հանդէսի կազմակերպութեամբ

ԸՆԹԵՐՑՄԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Նուիրուած

Հրապարակագիր, մտաւորական Դոկտ. Երուանդ Քասունիի նորատիպ՝ «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍԻՒՆԱԿ… ԱՆՀԱՃՈՅ ԸԼԼԱԼՈՒ ԵՐԱՆՈՒԹԻՒՆԸ…» հատորին (էջեր՝ մամուլէն)։
Տեղի կþունենայ Չորեքշաբթի, 10 Մարտ, 2010, երեկոյեան ժամը 7։00ին, ԲԱԳԻՆի խմբագրատան մէջ, Պ. Համուտ, «Շաղզոյեան» կեդրոն, Բ. յարկ։


Ծանօթ.- Հանդիպման ներկայ պիտի ըլլայ նաեւ հեղինակը։


ՀՐԱՒԷՐ

No comments: