Tuesday, March 16, 2010

ԱՐՈՒՍՅԱԿ ՕՀԱՆՅԱՆ: ՁԵՌՔԵՐԻՍ ԵՐԳԸ


 Ձեռքերս այսօր երգել ուզեցին
Եկեղեցու սուրբ լռության ներքո,
Ձեռքերս այսօր աղերս պարզեցին`
Կրկին խնդրելով ներել մի մարդու,
Որը հենց ինքս եմ...Ու պիտի ասեմ`
Իմ անմեղությամբ ե՛ս եմ մեղավոր,
Տե՛ր, անմեղիս երգը քի՛չ էլ լսիր,
Որ մնաս էլի իմ` պատժվածիս
Ամենակարող ու լուռ դատավոր:

2.04.04

No comments: