Monday, March 08, 2010

Գրական հիմնադրամ Ռիթա Սապունճեան-Տեմիրճեանի յիշատակին

«Համազգային»ի Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջանային վարչութիւնը, Տեմիրճեան ընտանիքի համագործակցութեամբ, համազգայնական ընկերուհի՝ հանգուցեալ Ռիթա Սապունճեան-Տեմիրճեանի յիշատակին, կեանքի կոչած է գրական հիմնադրամ մը, որուն նպատակն է խրախուսել եւ նիւթապէս օժանդակել արեւմտահայ գրականութեան արդի նուիրեալներուն:

Այս հիմնադրամը հազարական տոլար պիտի նուիրէ արեւմտահայ գրականութեամբ զբաղող այն գրողներուն, որոնք դիմում կը կատարեն Շրջանային վարչութեան եւ իրենց դիմումը կը վաւերացուի Շրջանային վարչութեան կեանքի կոչած յանձնախումբին որոշումով։ Վերոյիշեալ նուէրը պիտի յանձնուի գրողին, իր գործի տպագրութեան ծախսերը հոգալու նպատակով:
Նպաստին արժանանալու համար, գրական գործը պիտի ըլլայ գեղարուեստական գրականութիւն՝ վէպ, վիպակ, բանաստեղծութիւններու հաւաքածոյ կամ թատերգութիւն, եւ գրուած՝ արեւմտահայերէնով: Աշխատութիւնները կ՛արժեւորուին հիմնուելով իրենց գեղարուեստական արժանիքներուն վրայ, որոնք պիտի որակաւորուին պատկան յանձնախմբին միջոցաւ:

Գործը պատրաստ պիտի ըլլայ տպագրութեան համար եւ առկայ պիտի ըլլան տպագրութեան նիւթական մնացեալ պայմանները:

Դիմումնագիրները կ՛ընդունուին շարունակաբար, ամբողջ տարուան ընթացքին: Հետաքրքրուողները նամակով պիտի դիմեն «Համազգային»ի Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջանային վարչութեան՝ ներկայացնելով իրենց անունը, ազգանունը, հասցէն, հեռաձայնի թիւը եւ ելեկտրոնային հասցէն: Դիմումնագիրին կցուած պէտք է ըլլայ չորս օրինակ գրական գործէն, եւ տպագրութեան ծախսերու մանրամասն հաշուեցոյցը:
«Համազգային»ի Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջ. վարչութեան հասցէն է՝ P.O.Box 4732, Glendale, California 91222:

Քաջալերելի են մանաւանդ գրողներու ցարդ չհրատարակուած գործերը:«Համազգային»ի Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջանային վարչութիւնը, Տեմիրճեան ընտանիքի համագործակցութեամբ, համազգայնական ընկերուհի՝ հանգուցեալ Ռիթա Սապունճեան-Տեմիրճեանի յիշատակին, կեանքի կոչած է գրական հիմնադրամ մը, որուն նպատակն է խրախուսել եւ նիւթապէս օժանդակել արեւմտահայ գրականութեան արդի նուիրեալներուն:

Այս հիմնադրամը հազարական տոլար պիտի նուիրէ արեւմտահայ գրականութեամբ զբաղող այն գրողներուն, որոնք դիմում կը կատարեն Շրջանային վարչութեան եւ իրենց դիմումը կը վաւերացուի Շրջանային վարչութեան կեանքի կոչած յանձնախումբին որոշումով։ Վերոյիշեալ նուէրը պիտի յանձնուի գրողին, իր գործի տպագրութեան ծախսերը հոգալու նպատակով:
Նպաստին արժանանալու համար, գրական գործը պիտի ըլլայ գեղարուեստական գրականութիւն՝ վէպ, վիպակ, բանաստեղծութիւններու հաւաքածոյ կամ թատերգութիւն, եւ գրուած՝ արեւմտահայերէնով: Աշխատութիւնները կ՛արժեւորուին հիմնուելով իրենց գեղարուեստական արժանիքներուն վրայ, որոնք պիտի որակաւորուին պատկան յանձնախմբին միջոցաւ:

Գործը պատրաստ պիտի ըլլայ տպագրութեան համար եւ առկայ պիտի ըլլան տպագրութեան նիւթական մնացեալ պայմանները:

Դիմումնագիրները կ՛ընդունուին շարունակաբար, ամբողջ տարուան ընթացքին: Հետաքրքրուողները նամակով պիտի դիմեն «Համազգային»ի Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջանային վարչութեան՝ ներկայացնելով իրենց անունը, ազգանունը, հասցէն, հեռաձայնի թիւը եւ ելեկտրոնային հասցէն: Դիմումնագիրին կցուած պէտք է ըլլայ չորս օրինակ գրական գործէն, եւ տպագրութեան ծախսերու մանրամասն հաշուեցոյցը:

«Համազգային»ի Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջ. վարչութեան հասցէն է՝ P.O.Box 4732, Glendale, California 91222:

Քաջալերելի են մանաւանդ գրողներու ցարդ չհրատարակուած գործերը:

No comments: