Friday, October 01, 2010

Կարօ Արմենեան։ [Ես այն մարդն եմ]

Ես այն մարդն եմ
որ այժմ խուլ՝

կարօ՜տն ունի իր ճիչերուն
ու կը սոսկայ լռութենէն
ինքնիր մարմնին
ու կը ոռնայ
լեղապատառ
իր սոսկումէնԿարօ Արմենեան «Մարմին ու Արիւն» Տպարան Շիրակ, Պէյրութ 1970

No comments: