Sunday, October 17, 2010

Մարուշ Երամեան: ՍՊԻՏԱԿ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ (Ե)

ե.

Լռութիւններ ուրկէ՞ էք

* * *

գիւղացին իր արտին մէջ
արեւին լուռ ծանրութեան տակ

բանուորը գործարանի
աղմուկին լռութեան տակ


ու մայրերը
մոռացումի լռութեան տակ
Coda-
Լռութիւններ
դուք սպիտակ տարածքներ
ուր կը ծաղկի սէրը արդէն իմաստուն
եւ բարձէ բարձ միջոցը ա՛լ կը լենայ
մտերմութեամբ թաքթաքուր

Լռութիւններ իմս էք

No comments: