Tuesday, May 06, 2014

Ենովք Լազեան: Բողկ ցանեցի

Բողկ ցանեցի՝ բուսաւ, 
եւ հողին մէջ կսկլոր 
ու կաս կարմիր կ'երեւի արդէն:

Հազար ցանեցի՝ 
կը բուսնի կամաց կամաց: 
Շա՜տ պզտիկ է տակաւին:

Խաղողին որթատունկը միայն 
այսօր կեանքի նշոյլ ցուցուց. 
առաջին երկու բողբոջները:

Նորատունկ կեռասենին 
ծաղկեցաւ: 
Պառաւ խնձորենին ալ:

Խոտը ամէն տեղ չէ որ կը ծածկէ: 
Տեղ տեղ մոլախոտ բուսած է, 
տեղ մը մեռած եղեւնիին 
ասեղները խեղդեցին մարմանդը: 

Լերկ տեղերը առւոյտ ցանեցի: 
Երեւցան առաջին եռեակ տերեւները: 
Կով չունիմ որ ուտէ:

Ուրախ եմ որ վաղը եւ մէկալ օրը պիտի անձրեւէ, 
ու պիտի չջրեմ: 
Առաջ անձրեւին չէի ուրախանար:

No comments: