Tuesday, March 01, 2011

Սարգիս Ք. ԽաչերեանԾնած է Հալէպ 1974-ին։

Շրջանաւարտ Լազար Նաճարեան-Գալուստ Կիւլպէնկեան Վարժարանէն։
Աշխատակցած է «Գանձասար»,«Շիրակ»,«Կամար» ու «ԵՐԹ» տարեգիրքին։
Մաս կը կազմէ Սուրիահայ Գրողներու Համախմբումին։
Հեղինակ «ԼՈՅՍՆ Ի ՎԵՐ» բանաստեղծութեան հատորեակին տպուած 2006։Հայ Բանաստեղծութեան Համացանցը այս շաբաթ կը ներկայացնէ մի քանի կտորներ Սարգիս Ք. Խաչերեան-ի անտիպ «ԵՐԳԵՐ ՈՍԿԵԼԱՐ ՔՆԱՐԻՍ»   հաւագածոյէն։

No comments: