Sunday, March 06, 2011

Սարգիս Ք. Խաչերեան: հաւասար


աշխարհիս մէջ
երկու բան կայ հաւասար
դուն ու բառը

երբ դուն կշռես բառէն սուղ
այն ժամանակ ծ
                           անրութեանդ տակ                                
պիտի ընկճուի բառը
պիտի փշրուի ու ոչնչանայ

իսկ երբ բառը ըլլայ քեզմէ սուղ
այն ժամանակ
պիտի կորսուիս դուն բառին մէջ
ու չգանաս

մինչ ես
փրկելու համար թէ քեզ թէ բառը
դուն ու բառը պէտք է ըլլաք     
հաւասար
Սարգիս Ք. Խաչերեան
«ԵՐԳԵՐ ՈՍԿԵԼԱՐ ՔՆԱՐԻՍ»   անտիպ 

No comments: