Friday, March 18, 2011

Հիլտա Գալֆայեան։Մեծասքանչ

Այս իմ լեզուս է
Զոր զաւակներս կը խօսին դեռ
Թոռներս կը հասկնան հազիւ
Իսկ թոռան թոռներս
     -աշխարհաքաղաքացի-
Պիտի բարեւեն հիասքանչ
Ցուցադարաններուն մէջ թանգարաններու
Արեւմտեան կողմն աշխարհի։


Մինաս Թէօլէօլեան, Դար մը Գրականութիւն, Հատոր Բ, 1920-1980

No comments: