Friday, March 04, 2011

Սարգիս Ք. Խաչերեան: փախուստ


այս օրերուս
ո՞րն է պատահելիք ամենավատ արկածը
հիւլէական ռումբի մը պայթումը
արեւային յաւիտենական խաւարումը
թէ կէս գիշերին
բանաստեղծի մը միտքէն
բառին փ ա  խ   ո    ւ     ս      տ  տալը

կնոջս հարցուցէք

Սարգիս Ք. Խաչերեան
«ԵՐԳԵՐ ՈՍԿԵԼԱՐ ՔՆԱՐԻՍ»   անտիպ 

No comments: