Thursday, March 10, 2011

Սիրվարդ Զարեան։ Գահիրէ

Քաղաքը յօրանջում է,
կիսաբաց կոպերը ծուլօրէն թարթում,
հեւաշունչ տնքում,
միջօրէի տապից նիրհում։

Մեռնող ձայներից պոկւում է մի երգ՝
թախծոտ,
մելամաղձոտ,
անցնում շուրջը դատարկ սրճարանների,
թեւերը բացած աղաւնու պէս
վեր բարձրանում,
ուժասպառ անհետանում տանիքների վրայ։

Անդորրութիւն,
լռութիւն,
մրափ։

Անապատից մի զով շունչ է փռւում,
պարուրում,
ուշաբերում,
աղմուկով լցնում փողոցները անհանգիստ,
կամուրջների վրայ նետւում,
շունչ առնում,
Նեղոսից մի շող պոկած կորչում Գիզայի կանաչներում։Սիրվարդ ԶարեանՆախաստեղծ Ձայներ
Sirvart Zarian, Voix Primordiales, Montréal, 1995

No comments: