Tuesday, March 08, 2011

ԸՆԹԵՐՑՄԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

 «ԲԱԳԻՆ» ԳՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԷՍԸ ԿԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԷ
                  
              ԸՆԹԵՐՑՄԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ
                                       
              Նուիրուած՝
           
Շուշիկ Տասնապետեանի «Կենաց Ծառ» քերթողագիրքին:
 
Հատորը կը ներկայացնէ «ԲԱԳԻՆ»ի խմբագիր Յակոբ Պալեան:Տեղի կ'ունենայ Չորեքշաբթի, 9 Մարտ 2011, երեկ. ժամը 7ին
«ԲԱԳԻՆ»ի խմբագրատուն, Պուրճ Համուտ, Շաղզոյեան Կեդրոն, Բ. յարկ:
Ծանօթ.- Հանդիպման ներկայ պիտի ըլլայ նաեւ հեղինակը:
                                                                                              
                                                                                                                    ՀՐԱՒԷՐ

No comments: